Δόλιχος Αγώνας Δρόμου 26, 27 & 28 Απριλίου 2024
6944338410
info@doliho.gr

Αίτηση Νέων Μελών

ΑΓΩΝΕΣ » Δόλιχος » Αίτηση Νέων Μελών

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣΗμερομηνία…………………………….

Ονοματεπώνυμο…………………………………………………………………….


Διεύθυνση αλληλογραφίας………………………………………………………….

Τηλέφωνο Οικίας…………………………………………………………………..

Τηλέφωνο Εργασίας………………………………………………………………..

Ηλεκτρονική Δ/νση…………………………………………………………………

Επαγγελματική ιδιότητα …………………………………………………………..

Ξένες γλώσσες ……………………………………………………………………..


Έγκριση εγγραφής νέου μέλους στον Αθλητικό Σύλλογο «OΛΥΜΠΙΟΙ»

Υπογραφή 2 Μελών που προτείνουν Υπογραφή Υποψηφίου Μέλους

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Κόστος ετήσιας συνδρομής: Δέκα (10) Ευρώ

 

Υπογραφή υποψήφιου μέλους

 

……………………………………………………..