Δόλιχος Αγώνας Δρόμου 26, 27 & 28 Απριλίου 2024
6944338410
info@doliho.gr

Κανονισμοί Πάμε Ρίο

ΑΓΩΝΕΣ » Πάμε Ρίο » Κανονισμοί Πάμε Ρίο

8ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ «ΠΑΜΕ ΡΙΟ»
ΔΕΛΦΟΙ – ΡΙΟ 2024


ΓΕΝΙΚΑ

Ο Αγώνας διοργανώνεται από το Α.Σ. «ΟΛΥΜΠΟΙ». Είναι απόστασης 111 χλμ. και έχει χρονικό όριο 17 ώρες. Η διαδρομή περιλαμβάνει 102 χλμ άσφαλτο και 9 χλμ  χωματόδρομο με συνολική θετική υψομετρική 825 μέτρα και αρνητική 1350 μέτρα και ακολουθεί την διαδρομή του μεγάλου αγώνα.
Το κόστος συμμετοχής είναι 60 € (τι περιλαμβάνει το κόστος συμμετοχής υπάρχει αναλυτικά στο αντίστοιχο σημείο της ιστοσελίδας).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 17.00 της Παρασκευής26 Απριλιου 2024 μπροστά στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και θα έχει μέγιστη διάρκεια 17 ώρες δηλαδή μέχρι τις 10:00 του Σαββάτου 27 Απρλιου
Τόπος τερματισμού το ξενοδοχείο Απόλλων στο Ρίο.

Ο ΑΓΩΝΑΣ – Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ.

Η εκκίνηση του αγώνα είναι ο αρχαιολογικός χώρος στους Δελφούς και ακολουθούμε τον δρόμο με κατεύθυνση το Ρίο περνώντας από την Ιτέα, το Γαλαξίδι, τον Τολοφώνα την Ναύπακτο και διασχίζοντας την γέφυρα Ρίου Αντίρριου. Το μήκος της διαδρομής είναι 111 χλμ και περιλαμβάνει ασφαλτόδρομους, δρόμους επαρχιακούς, χωματόδρομους  και μονοπάτια. Αναλυτική περιγραφή της διαδρομής υπάρχει στο αντίστοιχο σημείο της ιστοσελίδας.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Σήμανση της διαδρομής είναι πυκνή φέρει έντονα χρώματα και θα υπάρχει στους χωματόδρομους τους δασικούς δρόμου και στους ασφαλτόδρομους. Σαφώς πυκνότερη σε διασταυρώσεις για να διευκολύνει τους αθλητές για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν.
Αυτή θα διακρίνεται

Ως προς τον αγώνα
Ως προς την απαγόρευση διέλευσης
Ως προς τις στροφές
Ως προς τις καιρικές συνθήκες (νύχτα, ομίχλη, βροχή)
Ως προς τις χιλιομετρικές αποστάσεις (στους σταθμούς)

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι από αντανακλαστικά υλικά και μπογιά. Η σήμανση θα αφαιρεθεί και θα αποσυρθεί με ευθύνη της διοργάνωσης, αμέσως μετά τον αγώνα.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον αγώνα αυτό μπορούν να πάρουν μέρος άνδρες και γυναίκες που έχουν γεννηθεί μέχρι και το 2004
Για να γίνει δεκτός ένας αθλητής θα πρέπει κατά τα δύο τελευταία χρόνια (2022-2023):

  1. Να έχει τερματίσει εντός χρονικού ορίου (του εκάστοτε αγώνα) ένα αγώνα άνω των 50 χιλιομέτρων σε άσφαλτο ή βουνό ή
  2. Να έχει τερματίσει τουλάχιστον δύο μαραθωνίους σε χρόνο κάτω από 4:30 ώρες.

Κατά την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής ο αθλητής θα πρέπει να αναφέρει τον αγώνα ή τους αγώνες που έτρεξε, την χρονολογία και τον χρόνο τερματισμού του (θα υπάρχει ειδικός χώρος στην αίτηση).
Στον αγώνα ο κάθε αθλητής/τρια θα λάβει μέρος με ατομική του ευθύνη.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο αθλητής/τρια συμπληρώνει την ειδική αίτηση συμμετοχής για τον αγώνα δρόμου «ΠΑΜΕ ΡΙΟ», ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της διοργάνωσης www.doliho.gr.
Η κρίση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή του Αγώνα και η λήξη εγγραφών είναι η 30 Μαρτιου 2024 Μετά την εκπνοή αυτής της προθεσμίας η αίτηση θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη, εκτός αν δοθεί από την διοργάνωση παράταση στην υποβολή αιτήσεων.
Με την παραλαβή η αίτησης και εντός 10 ημερών αυτή θα αξιολογείται από την διοργανωτική επιτροπή και ο αθλητής/τρια θα ειδοποιείται με e-mail ή με fax για την αποδοχή ή μη αυτής.
Στον ιστότοπο της διοργάνωσης θα αναρτηθεί ονομαστικός πίνακας με τις εγκεκριμένες εγγραφές. Οι εγκεκριμένοι θα πρέπει μετά να τακτοποιήσουν την οριστική εγγραφή τους καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό των 60 € στο παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό.
Η κατάθεση του ποσού θα γίνεται στον αριθμό λογαριασμού:
ALPHA BANK: IBAN GR76 0140 1590 1590 0200 2009 792 στην επωνυμία ΟΛΥΜΠΙΟΙ. Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του αθλητή/τριας και αιτιολογία κατάθεσης «συμμετοχή μου στον ΠΑΜΕ ΡΙΟ»
Μετά την γνωστοποίηση της κατάθεσης από την διοργάνωση θα οριστικοποιείται η εγγραφή του συμμετέχοντα.


 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟIΧΕΙΩΝ

Οι αθλητές κατά την άφιξη τους στους Δελφούς στις 20 Μαΐου, στο χώρο της γραμματείας του αγώνα θα επιδεικνύουν την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο τους και θα παραλαμβάνουν οι ίδιοι και μόνο αυτοί το φάκελο συμμετοχής τους, μέσα στον οποίο θα βρίσκονται ο αριθμός τους και ότι άλλο δοθεί από την διοργάνωση.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οι δρομείς πρέπει να παρουσιάσουν ειδική Ιατρική Βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία του αθλητή και αφού γίνει ο απαραίτητος ιατρικός έλεγχος να υπογραφεί από γιατρό της επιλογής τους. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρει ότι η φυσική τους κατάσταση τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε ένα αγώνα υπεραπόστασης (111χλμ) και μεγάλης διάρκειας. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και να έχει εκδοθεί εντός των εξήντα (60) ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας έναρξης του Αγώνα. Η ιατρική βεβαίωση θα πρέπει να παραδοθεί στην γραμματεία κατά την παραλαβή του φακέλου συμμετοχής του /της την ημέρα του αγώνα.
Παράλληλα θα κατατίθεται από τον δρομέα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει ότι τρέχει με δική του ευθύνη.
Επισημαίνεται ότι χωρίς την προσκόμιση της ιατρικής βεβαίωσης και της υπεύθυνης δήλωσης δεν θα επιδίδεται στον αθλητή/τρια ο φάκελος και δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή του/της στον αγώνα.
Δείγμα ιατρικής βεβαίωσης και υπεύθυνης δήλωσης υπάρχει στην ιστοσελίδα του αγώνα.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κάθε αθλητής/τρια για λόγους ασφάλειας είναι υποχρεωμένος/η να φέρει καθ΄όλη την διάρκεια του αγώνα μαζί του:

Κινητό τηλέφωνο (για να μπορέσει να επικοινωνήσει σε περίπτωση ανάγκης με την οργανωτική επιτροπή σε τηλέφωνο που θα του δοθεί)
Ασκό ή δοχείο υγρών 500 ml για τα τμήματα της διαδρομής όπου τα σημεία ανεφοδιασμού απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 11 χλμ. είναι υποχρεωμένος να έχει μαζί του τουλάχιστον 500ml υγρού.
Φακό κεφαλής και μπαταρίες.

Επίσης θα χρειαστεί τα παρακάτω εφόδια, με την διευκρίνιση ότι του δίνεται η δυνατότητα αν δεν θέλει να τα έχει μαζί του από την αρχή του αγώνα, να επιλέξει ο ίδιος σε ποιον σταθμό θέλει να τα παραλάβει όταν θα του χρειαστούν.

Αδιάβροχο μπουφάν ή αντιανεμικό μπουφάν, σκούφο, γάντια
Δεύτερο μπλουζάκι (φανελάκι) ή σορτσάκι, κολάν παντελόνι
Δεύτερα παπούτσια και κάλτσες
Έντυπη περιγραφή διαδρομής
Τροφή που χρειάζεται ο καθένας ή οτιδήποτε άλλο έχει ανάγκη ο κάθε αθλητής.

Για λόγους ασφαλείας και εγρήγορσης, ο Αθλητής δεν έχει δικαίωμα να έχει μαζί του ραδιόφωνο, συσκευή MP3 η άλλο μέσο αναπαραγωγής ήχου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο φάκελο εγγραφής θα υπάρχει θα υπάρχει ο αριθμός συμμετοχής ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε αθλητή/τρια. Ο αριθμός αυτός θα πρέπει να είναι εμφανής σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Ο τρόπος στερέωσης του αριθμού στο ρουχισμό του αθλητή είναι δικής του επιλογής και ευθύνης. Από την διοργάνωση θα δοθεί μέσο στερέωσης.
Η κάλυψη του αριθμού από τον αθλητή επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που επιβάλλεται λόγω κακοκαιρίας όμως η επίδειξή του στα σημεία ελέγχου, προκειμένου να καταγράφεται η διέλευση του αθλητή είναι υποχρεωτική. Άρνηση επίδειξης του αριθμού σημαίνει αποκλεισμό του αθλητή.
Ο Αθλητής που επιθυμεί να εγκαταλείψει τον Αγώνα πρέπει να παραδώσει τον αριθμό του στους υπευθύνους του Αγώνα και να υπογράψει το έντυπο εγκατάλειψης στο πλησιέστερο Σημείο Ανεφοδιασμού από του σημείο που εγκατέλειψε.
Η διοργάνωση έχει το δικαίωμα φωτογράφησης / βιντεοσκόπησης των αθλητών σε ορισμένα σημεία της διαδρομής για το σκοπό παραγωγής ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) από την διοργάνωση.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ


Οι  συμμετέχοντες συμφωνούν και συναινούν ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που σχετίζονται με τον αγώνα, φωτογραφίες, το έτος γέννησης, ή θέση τερματισμού (αποτελέσματα), υλικό βίντεο και συνεντεύξεις που έγιναν σε σχέση με τον αγώνα, μπορούν να μεταδοθούν και να δημοσιευθούν σε τηλεόραση, διαδίκτυο, ραδιόφωνο, εφημερίδες, έντυπα, βιβλία και αναπαραγωγές φωτογραφιών, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση του συμμετέχοντα.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Η Οργανωτική επιτροπή αναλαμβάνει την τροφοδοσία των αθλητών μέσω 11 σταθμών Ελέγχου/Ανεφοδιασμού και αντίστοιχα 11 Σημείων Ελέγχου κατά μήκος της διαδρομής. Θα προσφέρονται ισοτονικά υγρά ηλεκτρολυτών, νερό, αναψυκτικά, σοκολάτες, μπισκότα (αλμυρά ή γλυκά), αποξηραμένα φρούτα, ξηροί καρποί. Στους Σταθμούς που λειτουργούν κατά τη διάρκεια της νύκτας όπου αυτό είναι δυνατό θα προσφέρονται σούπες και μακαρόνια.
Αναλυτικά τι περιέχουν οι σταθμοί τροφοδοσίας αναγράφονται στο αντίστοιχο σημείο της ιστοσελίδας.
Οι Αθλητές μπορούν να κάνουν χρήση προσωπικών ειδών ή ειδών διατροφής κατά τη διάρκεια του Αγώνα, με δική τους ευθύνη. Η παράδοση αυτών των ειδών γίνεται στο Ξενοδοχείο πριν την εκκίνηση του Αγώνα (drop bags).
Τα Σημεία Ανεφοδιασμού μπορεί να μετακινηθούν χωρίς προειδοποίηση λόγων απρόβλεπτων συνθηκών όπως έργα επί της οδού, ατύχημα ή άσχημες μετεωρολογικές συνθήκες.

ΠΟΙΝΕΣ

Οι δρομείς είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν στο σημείο εκκίνησης του Αγώνα μπροστά από τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών τριάντα λεπτά (30’) πριν από την καθορισμένη ώρα για την εκκίνηση για να γίνει η καταγραφή των συμμετεχόντων. Αργοπορία στην προσέλευση επιφέρει τον αποκλεισμό του Αθλητή.
Απαγορεύεται στους Αθλητές να επιβιβαστούν σε όχημα κατά τη διαδρομή του Αγώνα, όποιο και αν είναι αυτό. Η παράβαση αυτού του άρθρου του Κανονισμού επιφέρει τον άμεσο αποκλεισμό του Αθλητή.
Αποκλείονται του Αγώνα Αθλητές που κάνουν χρήση απαγορευμένων ουσιών (doping).
Ο Αθλητής είναι υποχρεωμένος να περάσει από τα Σημεία Ανεφοδιασμού πριν από την ώρα του κλεισίματός τους. Στην αντίθετη περίπτωση αποκλείεται του Αγώνα ή εάν αυτό κριθεί λογικό θα του επιτραπεί να φθάσει στο επόμενο CP με την προϋπόθεση να είναι εκεί πριν το κλείσιμο του CP.
Κατά τη διάρκεια του Αγώνα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ. Οι συνοδοί δε έχουν δικαίωμα να προσφέρουν βοήθεια στους Αθλητές ΜΟΝΟ σε δέκα (10) Σημεία Ανεφοδιασμού. Η παράβαση του άρθρου αυτού του Κανονισμού από μέρους του συνοδού, επιφέρει τον αποκλεισμό του Αθλητή μετά από απόφαση του υπευθύνου της Οργανωτικής Επιτροπής, στο πλησιέστερο σημείο που έλαβε χώρα η παράβαση.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οι δρομείς συμμετέχουν στον Αγώνα με προσωπική τους ευθύνη και πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ιατρική κάλυψη που τους προσφέρεται δεν είναι δυνατή σε όλα τα σημεία της διαδρομής ούτε και σε οποιαδήποτε ώρα. Γιατροί της διοργάνωσης θα βρίσκονται σε οριζόμενα σημεία της διαδρομής  Ερατεινή και Ρίο.
Αν κριθεί απαραίτητο, οι Αθλητές μπορούν να δεχθούν ιατρική βοήθεια σε οποιοδήποτε σημείο του Αγώνα καθώς και βοήθεια από τους Οργανωτές. Η οποιαδήποτε χορήγηση φαρμάκων επιφέρει τον αποκλεισμό του αθλητή.
Μόνο ο γιατρός αποφασίζει αν ο αθλητής μπορεί να συνεχίσει τον Αγώνα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κατά την διάρκεια του αγώνα θα λειτουργεί ομάδα ασφάλειας (σκούπα), οι οποία ακολουθώντας το τέλος της κούρσας, θα προσφέρουν βοήθεια στους αθλητές/τριες που εγκαταλείπουν τον αγώνα μεταξύ των σταθμών.
Ειδικό προσωπικό θα μετακινείται με οχήματα της διοργάνωσης σε τμήματα διαδρομής που βρίσκονται σε αγροτικούς δρόμους ή δασικούς και να προσφέρουν βοήθεια σε όσους την χρειάζονται. Οι ομάδες ασφαλείας θα φέρουν την ενδυμασία της διοργάνωσης και τα οχήματα θα φέρουν τα απαραίτητα διακριτικά σήματα.
Για την ασφάλειά τους, οι Αθλητές πρέπει να τρέχουν στην αριστερή πλευρά του δρόμου, αντίθετα με το ρεύμα κυκλοφορίας. Αν κριθεί απαραίτητο από τους υπευθύνους του Αγώνα, μπορεί να μετατεθεί η διαδρομή στο δεξί μέρος του δρόμου.
Οι Αθλητές πρέπει να ακολουθούν την προκαθορισμένη διαδρομή. Αν και για οποιοδήποτε λόγο, παρεκκλίνουν από τη διαδρομή, είναι υποχρεωμένοι, για να έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν τον Αγώνα, να επιστρέψουν στο τελευταίο Σημείο Ανεφοδιασμού από όπου πέρασαν πριν την παρέκκλισή τους (και όχι στο σημείο από το οποίο παρέκλιναν από τη διαδρομή τους). Στην περίπτωση αυτή και μόνο, ο υπεύθυνος του Αγώνα κρίνει εάν η απόκλιση του δρομέα περιείχε δόλο. Σε αυτή τη περίπτωση ο αθλητής αποκλείεται από τον αγώνα. Η μεταφορά του Αθλητή γίνεται από υπεύθυνο του αγώνα και μόνο.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΟΔΩΝ-ΘΕΑΤΩΝ

Οι Αθλητές πρέπει να δώσουν τα στοιχεία του συνοδού τους και τον αριθμό του αυτοκινήτου του όταν θα γίνει η σχετική καταγραφή. Το αυτοκίνητο συνοδείας πρέπει να φέρει τα σήματα που θα τους δοθούν καθώς και το όνομα του Αθλητή που υποστηρίζει.
Οι Αθλητές και οι συνοδοί τους πρέπει να γνωρίζουν του Κανονισμούς του Αγώνα. Οι Αθλητές, οι συνοδοί ή οποιοδήποτε άτομο που συμμετέχει στον Αγώνα, έχει υποχρέωση να ζητήσει από τους υπευθύνους διευκρινίσεις για κάποιο σημείο των Κανονισμών ή οτιδήποτε άλλο αφορά τον Αγώνα. Η Οργανωτική Επιτροπή δεν φέρει καμιά ευθύνη για ερμηνείες ή πληροφορίες που δεν έχουν γίνει σωστά αντιληπτές και που θα είχαν σαν αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του Αθλητή από τον Αγώνα.
Οι Αθλητές και οι συνοδοί τους πρέπει να είναι παρόντες στο briefing για τα πληρώματα. Ο τόπος και η ώρα καθορίζονται από την Οργανωτική επιτροπή.
Οι Αθλητές και οι συνοδοί τους πρέπει να προστατεύουν το περιβάλλον από κάθε είδους ρύπανση.
Κατά μήκος των ασφαλτοστρωμένων τμημάτων της διαδρομής, για λόγους ασφαλείας και προστασίας των δρομέων, η κυκλοφορία των οχημάτων των συνοδών πρέπει να γίνεται ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Στα τμήματα με χωματόδρομους ή μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κυκλοφορία των ανωτέρω οχημάτων, τα οποία πρέπει να ακολουθούν την επιτρεπόμενη παρακαμπτήριο πορεία όπως αυτή καταγράφεται στην παράγραφο ‘Καταγραφή Διαδρομής Συνοδών Αθλητών’.
Οι συνοδοί δεν πρέπει να κινούνται με την ταχύτητα του Αθλητή. Αυτό θεωρείται ως παράτυπη βοήθεια.
Η παραβίαση των Κανονισμών του Αγώνα από τους συνοδούς επιφέρει τον αποκλεισμό του Αθλητή που υποστηρίζουν.
Όλοι οι οδηγοί, συνοδοί, δημοσιογράφοι, τηλεοπτικά συνεργεία, ιατρικές ομάδες, μέλη του Διπλωματικού Σώματος και γενικά άτομα, οχήματα ή ομάδες ατόμων που έχουν σχέση με τον Αγώνα, πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην Οργανωτική Επιτροπή, πριν τον Αγώνα και να πάρουν τα σχετικά διακριτικά σήματα και την ειδική άδεια με τα οποία θα αναγνωρίζονται. Σε περίπτωση που ορισμένοι δεν τηρήσουν τον Κανονισμό αυτό θα τους απαγορευτεί να παρακολουθήσουν τον Αγώνα.
Τα οχήματα που μεταφέρουν τηλεοπτικά συνεργεία, φωτορεπόρτερς, φωτογράφους ή δημοσιογράφους, πρέπει να ακολουθούν τον Αγώνα και να σταθμεύουν σε αρκετή απόσταση από τους Αθλητές (για να μη ενοχλούν ή να δώσουν υποψίες για βοήθεια που απαγορεύεται). Η παραβίαση αυτή θα επιφέρει την αφαίρεση των σημάτων του οχήματος καθώς και την άδεια των επιβατών για την παρακολούθηση του Αγώνα.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η μεταφορά των αθλητών από την Αθήνα στους Δελφούς και από το Ρίο στην Αθήνα γίνεται με μέριμνα των οργανωτών.
Αν ένας αθλητής δεν επιθυμεί αυτήν την εξυπηρέτηση οφείλει να ενημερώσει τους οργανωτές. Αν δεν είναι στον τόπο αναχώρησης των πούλμαν την καθορισμένη ώρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα συγκοινωνιακά μέσα με δικά του έξοδα.
Ο Αθλητής που έχει εγκαταλείψει δεν μπορεί να παραμείνει στη διαδρομή. Πρέπει να μετακινηθεί με τα μεταφορικά μέσα της Οργανωτικής Επιτροπής  στο τερματισμό. Σε περίπτωση που μετακινηθεί με αυτοκίνητο συνοδείας πρέπει να το δηλώσει στο έντυπο εγκατάλειψης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Οι Αθλητές οφείλουν να επιδεικνύουν άψογη συμπεριφορά, σεβασμό προς το αθλητικό πνεύμα και το Ολυμπιακό ιδεώδες.
Οι αθλητές οφείλουν να γνωρίζουν τους κινδύνους και τις δυσκολίες του αγώνα και να μπορούν να τις αντιμετωπίσουν αυτόνομα.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ–ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Οι χρόνοι των αθλητών θα καταγράφονται σε κάθε σταθμό. Επιπλέον θα υπάρχει ένα (1) σημείο χρονικού αποκλεισμού, για λόγους προστασίας ασφάλειας των συμμετεχόντων και ομαλής διεξαγωγής του αγώνα.
Ως χρόνος καταγραφής του αθλητή/τριας σε κάθε σταθμό ορίζεται ο χρόνος αναχώρησής του από αυτόν.
Ο κάθε αθλητής που έχει περάσει από όλα τα σημεία ελέγχου, έχει περάσει έγκαιρα από τον σταθμό που υπάρχει χρονικό όριο και έχει ολοκληρώσει την προσπάθειά του φτάνοντας στον τερματισμό μέσα στο χρονικό όριο έγκυρου τερματισμού, όπως αυτό έχει οριστεί από την διοργάνωση, δικαιούται μετάλλιο.
Οι αθλητές που σταματάνε τον αγώνα θα παραδίδουν τον αριθμό τους στον προηγούμενο ή επόμενο σταθμό τροφοδοσίας και θα κατατάσσονται στον πίνακα τερματισμών με βάση τον χρόνο επίδοσής τους και του σημείου στο οποίο έφτασαν, δεν θα δικαιούνται μεταλλίου αλλά αναμνηστικού της διοργάνωσης.
Η Οργανωτική Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη αν ο Αθλητής συνεχίζει τη διαδρομή όταν είναι εκτός χρόνου ή έχει αποκλεισθεί.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η τεχνική ενημέρωση των αθλητών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου στο ξενοδοχείο στους Δελφούς στις 13.00 μμ.
Οι αθλητές θα ενημερωθούνε για όλα τα θέματα του αγώνα, τις προβλεπόμενες καιρικές συνθήκες και θα απαντηθούν όλες οι απορίες για τον κανονισμό και την διαδρομή.
Σε όλη την διάρκεια της παραμονής των αθλητών στους Δελφούς θα δίνονται πληροφορίες από την οργανωτική επιτροπή και την γραμματεία του αγώνα για θέματα της διοργάνωσης.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κάθε αθλητής/τρια έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης για οποιοδήποτε λόγο σε προθεσμία μίας ώρας από το τέλος του αγώνα.
Οι ενστάσεις γίνονται εγγράφως και μόνο από τον ίδιο ενδιαφερόμενο και παραδίδονται στην Οργανωτική Επιτροπή στο σημείο τερματισμού στην Ολυμπία. Η εξέταση των ενστάσεων και οι σχετικές αποφάσεις παραμένουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των υπευθύνων της Οργανωτικής Επιτροπής.
Οποιαδήποτε περίπτωση που δεν αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό θα επιλύεται επί τόπου από το αρμόδιο πρόσωπο του αγώνα Αλυτάρχη – Έφορο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Προβλέπονται οι παρακάτω κατηγορίες

  • Κατηγορία ανδρών
  • Κατηγορία γυναικών


ΕΠΑΘΛΑ

Μετάλλιο θα έχουν όλοι οι αθλητές/τριες που τερματίζουν των αγώνα εντός του χρονικού ορίου.
Έπαθλα και αναμνηστικά δώρα θα απονεμηθούν:

  • Στους τρεις (3) πρώτους άνδρες
  • Στις τρεις (3) πρώτες γυναίκες.