Δόλιχος Αγώνας Δρόμου 26, 27 & 28 Απριλίου 2024
6944338410
info@doliho.gr

Αίτηση Συμμετοχής Δόλιχος

ΑΓΩΝΕΣ » Δόλιχος » Αίτηση Συμμετοχής Δόλιχος

Οι παρακάτω όροι είναι βασικοί και πρέπει να τους αποδεχτείτε, πριν προχωρήσετε στην καταχώρηση της αίτησής σας:

  • Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα έχουν άνδρες και γυναίκες, με ηλικία μεγαλύτερη των 19 ετών.
  • Ο κάθε αθλητής έχει την απόλυτη ευθύνη για τη συμμετοχή του στον αγώνα, σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
  • Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης και υπεύθυνης δήλωσης
  • Αιτήσεις με σκόπιμα ψευδή στοιχεία και προφανή στόχο εξαπάτησης της διοργάνωσης, απορρίπτονται.
  • Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να γνωρίζει τους κανονισμούς εγγραφής στον αγώνα.
  • Κάθε αθλητής μπορεί να συμπληρώσει στην αίτησή του από έναν μέχρι τρείς  το πολύ αγώνες που πραγματοποιήθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια έλαβε μέρος και τερμάτισε σε μεγαλύτερη απόσταση των 100 χλμ.
  • Το κόστος συμμετοχής έχει οριστεί στα 250 ευρώ για το α) πακέτο παροχών και στα 150 ευρώ για το β) πακέτο παροχών και θα καταβάλλεται όταν εγκριθεί η αίτηση συμμετοχής.
  • Η διοργάνωση του Δόλιχου επικοινωνεί με τους αθλητές αποκλειστικά με email γι αυτό συνιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στην ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας.